Uczestnicy

Uczestnicy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie posiada 20 miejsc statutowych z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych, które z powodu choroby psychicznej lub niepełnosprawności intelektualnej mają trudności
w codziennym życiu.

Każdy uczestnik ŚDS w Sawinie po przyjęciu do ośrodka zostaje zaznajomiony z Regulaminem Uczestników, Statutem ŚDS i jest zobowiązany do jego przestrzegania.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Sawinie funkcjonuje Rada Domu Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sawinie. Zarządzeniem Nr 2/2009 Kierownika Środowiskowegio Domu Samopomocy w Sawinie
z dnia 1 września 2009 roku wprowadzono Regulamin Wyborów Rady Domu ŚDS w Sawinie.


RADA DOMU UCZESTNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SAWINIE

    RENATA - przewodnicząca 

       ANDŻELIKA - sekretarz

      AGNIESZKA - skarbnik


UCZESTNICY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SAWINIE

      MAŁGORZATA

      RAFAŁ

       LUCYNA

      ALINA

      DANUTA

      JADWIGA

      MIROSŁAWA

    JÓZEF

      KRYSTYNA

      EWA

      MIROSŁAWA

      IZABELA

      MIROSŁAWA

      TADEUSZ

      KRZYSZTOF

      LUCJAN

      MARIAN

      ZDZISŁAW

JÓZEFA

      KRYSTYNA

    SŁAWOMIR

      MARIAN

  WIESŁAWA

EDMUND


BYLI UCZESTNICY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SAWINIE

      PAULINA

      TERESA

      URSZULA

      PIOTR

      DANUTA

      JACEK

      JOANNA

      ZENON

      TADEUSZ

      KRYSTYNA

    DARIUSZ

  ELŻBIETA

    GRAŻYNA

SŁAWOMIR


UCZESTNICY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SAWINIE, KTÓRZY ODESZLI NA ZAWSZE

      ś.p. BERNARDA

      ś.p. LEOKADIA

      ś.p. HALINA

      ś.p. ZOFIA

      ś.p. LUCJAN

      ś.p. WŁADYSŁAW

  ś.p. FRANCISZEK