Pracownicy

Pracownicy

      WIOLETTA SOCHA - kierownik 

      GRAŻYNA KANIEWSKA - instruktor terapii zajęciowej 

      ANETA POŁAJDOWICZ - instruktor terapii zajęciowej

      ANNA TOKARSKA - pielęgniarka

      SYLWIA WÓJTOWICZ - pracownik socjalny

      MARTA WRĘBIAK - technik fizjoterapii

      JERZY BŁASZCZUK - kierowca

JADWIGA ŁUBKOWSKA - księgowa