Kronika 2017

23 lutego Zespole Szkół w Sawinie odbył się bal charytatywny. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży cegiełek, które były biletem wstępu oraz prac podczas aukcji przeznaczone zostały na pomoc finansową w leczeniu chorego rocznego chłopca z gminy Sawin. W czasie balu przeprowadzono licytację prac wykonanych przez uczestników instytucji pomocy społecznej i innych darczyńców. Cieszymy się, że mogliśmy mieć wkład w tak ważnej i wielkiej akcji. Nasze prace (obrazy ze skóry i stroiki w koszyczkach) cieszyły się dużym zainteresowaniem podczas aukcji a zebrane pieniążki będą wsparciem w rehabilitacji.