Kronika 2017

23 lutego uczestnicy naszej placówki obchodzili Dzień Walki z Depresją. Celem obchodów było upowszechnienie i dostarczenie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych, a także zmiana postaw społecznych w stosunku do osób cierpiących na depresję oraz zachęcenie samych chorych do specjalistycznego leczenia. Uczestnicy placówki zostali zapoznani z najważniejszymi informacjami dotyczącymi choroby, czynnikach sprzyjających i zagrażających zdrowiu, brali udział w quizach i zagadkach tematycznych oraz analizowali swój styl życia i jego wpływ na stan zdrowia obecny i w przyszłości.